HSP-PODDEN

HSP #7 Anita Kullander

June 22, 2017

Anita Kullander har arbetat i 25 år som skolpsykolog. När hon flyttade till Rättvik och råkade på flera barn som vägrade gå till skolan och var utan kompisar förstod hon att de var särskilt begåvade. Hon skapade sammankomster för de här barnen och ur det föddes nätverket för föräldrar till särskilt begåvade barn - Filurum. Det verkar finnas ett samband mellan högkänslighet och särskild begåvning. 

Facebook-grupp: Filurum för alla

filurumkonsult@recompile.se